Termohigrometry

Termohigrometry, czyli urządzenia do pomiaru temperatury i wilgotności

Termohigrometry stanowią grupę przyrządów, które mierzą jednocześnie temperaturę i wilgotność względną. Najczęściej czujniki temperatury i wilgotności są zintegrowane z pozostałą częścią układu pomiarowego i zamontowane w jednej obudowie.

Termohigrometry przenośne

Przedstawicielem tej grupy jest urządzenie TM-183, które posiada dodatkową funkcję pozwalającą określić punkt rosy. Niektóre z tych przyrządów wyposażone są też w inne funkcje pomiaru wielkości nieelektrycznych, np. anemometr TM-414 z dodatkowym pomiarem przepływu powietrza, a także ciśnienia.

Podstawową zasadą wykonania prawidłowego pomiaru temperatury i wilgotności jest przeznaczenie odpowiedniego okresu w czasie na ustabilizowanie się warunków pomiarowych. W zależności od pory roku czas ten może wynosić od kilku do kilkudziesięciu minut.

Termohigrometry stacjonarne

WS-9410

Dużą grupę termohigrometrów stanowią termohigrometry stacjonarne. Charakteryzują się stosunkowo wąskim zakresem pomiaru temperatury. Często posiadają funkcję zapamiętywania wartości minimalnej i maksymalnej. Typowym przykładem takiego termohigrometru jest termohigrometr WS-9410.

Przyrządami o bardziej rozwiniętych funkcjach są termohigrometry z możliwością rejestracji wyników. Technika cyfrowa wyparła w dużej mierze klasyczny do niedawna zapis wyników w formie papierowej.

Dzięki zastosowaniu techniki cyfrowej z łatwością można archiwizować, zapisywać wyniki, czy też kreślić charakterystyki czasowe wyników. Często przyrządy te wyposażone są w zegar czasu rzeczywistego. Przykładem takiego termohigrometru jest przyrząd TM-185D.

Duże wymiary wyświetlaczy umożliwiają odczyt wyników z dużych odległości. Zastosowanie tych przyrządów, to kontrola temperatury i wilgotności w pomieszczeniach o szczególnym przeznaczeniu:

  • laboratoria,
  • serwerownie,
  • pomieszczenia klimatyzowane.

Przenośne rejestratory temperatury i wilgotności

Specyficzną grupę przyrządów do pomiarów temperatury i wilgotności tworzą przenośne rejestratory temperatury i wilgotności. Cechami charakterystycznymi tych urządzeń są:

  • małe wymiary,
  • długi czas pracy przy zasilaniu bateryjnym (co najmniej rok),
  • rejestracja wyników w nieulotnej pamięci.

Zastosowanie takich rejestratorów jest bardzo szerokie. Można je stosować do mierzenia i ciągłej rejestracji obu parametrów w pomieszczeniach, gdzie przebywają ludzie. Podobną rolę mogą pełnić w pomieszczeniach specjalnych, gdzie przechowywane są np. zbiory archiwalne, leki, itp. Konstrukcja rejestratorów umożliwia umieszczenie ich w lodówkach, chłodziarkach, czy komorach klimatycznych. Mogą być również umieszczone w kontenerach, by w sposób ciągły kontrolować poprawne przechowywanie towaru w czasie transportu na duże odległości. Przykładem takiego rejestratora jest urządzenie TM-305U. Z reguły w takich urządzeniach można ustawiać częstotliwość rejestracji, wartości graniczne, godzinę oraz aktualną datę. Zczytywanie danych do komputera jest prostą czynnością, a dołączone oprogramowanie pozwala na przedstawienie zmierzonych wartości w sposób liczbowy i graficzny.

Potwierdzenie parametrów urządzenia

Czasami zachodzi potrzeba uzyskania potwierdzenia parametrów określonego miernika (rejestratora). Przykładem takiego dokumentu jest świadectwo wzorcowania przedstawione poniżej: