Termohigrometry

Termohigrometry, czyli urządzenia do pomiaru temperatury i wilgotności

Termohigrometry stanowią grupę przyrządów, które mierzą jednocześnie temperaturę i wilgotność względną. Najczęściej czujniki temperatury i wilgotności są zintegrowane z pozostałą częścią układu pomiarowego i zamontowane w jednej obudowie.

Termohigrometry przenośne

Przedstawicielem tej grupy jest urządzenie TM-183, które posiada dodatkową funkcję pozwalającą określić punkt rosy. Niektóre z tych przyrządów wyposażone są też w inne funkcje pomiaru wielkości nieelektrycznych, np. anemometr TM-414 z dodatkowym pomiarem przepływu powietrza, a także ciśnienia.

Podstawową zasadą wykonania prawidłowego pomiaru temperatury i wilgotności jest przeznaczenie odpowiedniego okresu w czasie na ustabilizowanie się warunków pomiarowych. W zależności od pory roku czas ten może wynosić od kilku do kilkudziesięciu minut.

Termohigrometry stacjonarne

Dużą grupę termohigrometrów stanowią termohigrometry stacjonarne. Charakteryzują się stosunkowo wąskim zakresem pomiaru temperatury. Często posiadają funkcję zapamiętywania wartości minimalnej i maksymalnej. Typowym przykładem takiego termohigrometru jest termohigrometr WS-9410.

Przyrządami o bardziej rozwiniętych funkcjach są termohigrometry z możliwością rejestracji wyników. Technika cyfrowa wyparła w dużej mierze klasyczny do niedawna zapis wyników w formie papierowej.

Dzięki zastosowaniu techniki cyfrowej z łatwością można archiwizować, zapisywać wyniki, czy też kreślić charakterystyki czasowe wyników. Często przyrządy te wyposażone są w zegar czasu rzeczywistego. Przykładem takiego termohigrometru jest przyrząd TM-185D.

Duże wymiary wyświetlaczy umożliwiają odczyt wyników z dużych odległości. Zastosowanie tych przyrządów, to kontrola temperatury i wilgotności w pomieszczeniach o szczególnym przeznaczeniu:

  • laboratoria,
  • serwerownie,
  • pomieszczenia klimatyzowane.

Przenośne rejestratory temperatury i wilgotności

Specyficzną grupę przyrządów do pomiarów temperatury i wilgotności tworzą przenośne rejestratory temperatury i wilgotności. Cechami charakterystycznymi tych urządzeń są:

  • małe wymiary,
  • długi czas pracy przy zasilaniu bateryjnym (co najmniej rok),
  • rejestracja wyników w nieulotnej pamięci.

Zastosowanie takich rejestratorów jest bardzo szerokie. Można je stosować do mierzenia i ciągłej rejestracji obu parametrów w pomieszczeniach, gdzie przebywają ludzie. Podobną rolę mogą pełnić w pomieszczeniach specjalnych, gdzie przechowywane są np. zbiory archiwalne, leki, itp. Konstrukcja rejestratorów umożliwia umieszczenie ich w lodówkach, chłodziarkach, czy komorach klimatycznych. Mogą być również umieszczone w kontenerach, by w sposób ciągły kontrolować poprawne przechowywanie towaru w czasie transportu na duże odległości. Przykładem takiego rejestratora jest urządzenie TM-305U. Z reguły w takich urządzeniach można ustawiać częstotliwość rejestracji, wartości graniczne, godzinę oraz aktualną datę. Zczytywanie danych do komputera jest prostą czynnością, a dołączone oprogramowanie pozwala na przedstawienie zmierzonych wartości w sposób liczbowy i graficzny.

Potwierdzenie parametrów urządzenia

Czasami zachodzi potrzeba uzyskania potwierdzenia parametrów określonego miernika (rejestratora). Przykładem takiego dokumentu jest świadectwo wzorcowania przedstawione poniżej:

Copyright © 2013-2015 by pomiarytemperatury.pl