Pomiary wielokanałowe

Wiele wyników w tym samym czasie

W pracach badawczych, procesach technologicznych często występuje konieczność wykonywania pomiarów temperatury w wielu miejscach jednocześnie. Do realizacji tego celu wykorzystuje się specjalizowane wielokanałowe rejestratory. We wcześniejszych rozwiązaniach stosowano przełączniki wielopunktowe, które były dodatkowym źródłem błędów pomiarowych. Obecnie stosuje się przyrządy posiadające niezależne kanały pomiarowe, do których dołączone są czujniki. Jeżeli chcemy uzyskać małe błędy pomiarowe korzystniej jest stosować czujniki rezystancyjne. Można stosować również czujniki termoparowe. Dokładność pomiaru z użyciem tych czujników w dużej mierze uzależniona jest od dokładności określenia temperatury odniesienia.

Nowoczesne termometry cyfrowe z powodzeniem mogą wykonywać pomiary wielopunktowe, łącznie z rejestracją i wizualizacją mierzonych wartości. Na zdjęciu poniżej przedstawiono obraz danych pomiarowych z termometru YC-747UD.

Odtwórz

Termometr czterokanałowy YC-747UD wraz z sondami pomiarowymi

Copyright © 2013-2015 by pomiarytemperatury.pl